Nasza oferta

Wdrażanie rozwiązań informatycznych w technologiach Microsoft:

  1. Instalacje i konfiguracje stacji roboczych z klienckimi systemami operacyjnymi Microsoft
  2. Konfiguracje serwerów z systemami operacyjnymi Windows Server obejmujące m.in.
  • instalację i konfigurację wirtualizacji opartej o Hyper-V
  • instalację i konfigurację usługi Active Directory
  • instalację i konfigurację środowisk wysokiej dostępności
  • instalację i konfigurację rozwiązań do przechowywania danych
  • konfigurację kopii zapasowych
  • instalację i konfigurację rozwiązań do wdrożeń systemów operacyjnych
  • instalację i konfigurację rozwiązań dostarczania poprawek bezpieczeństwa dla systemów Windows

3. Obsługa informatyczna klientów indywidualnych.

4. Obsługa informatyczna firm.

5. Konsulting IT. 

6. Usługi serwisowe sprzętu komputerowego (naprawy PC, laptopów, tabletów).

ZADZWOŃ   tel. 795757017