Nasza oferta

Zajmujemy się wdrażaniem rozwiązań informatycznych głównie wykorzystując technologie Microsoft. Nasza działalność obejmuje:

  1. Instalacje i konfiguracje stacji roboczych z klienckimi systemami operacyjnymi
  2. Konfiguracje serwerów z systemami operacyjnymi Windows Server, w tym:
  • instalacje i konfiguracje wirtualizacji Hyper-V
  • instalacje i konfiguracje Active Directory
  • instalacje i konfiguracje środowisk wysokiej dostepnosci
  • instalacje i konfiguracje macierzy dyskowych
  • instalacje i konfiguracje kopii zapasowych
  • instalacje i konfiguracje  środowisk do wdrożeń systemów operacyjnych
  • instalacje i konfiguracje usług sieciowych
  • instalacje i konfiguracje usług Windows Update